GERİ
ANA SAYFA
 
 
TBMM 1. DÖNEM KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ
 
 
SEYFİ EFENDİ
 
 

            Seyfi Aydın: 1873 yılında Kütahya’da doğmuştur. Germiyanoğlu Yakup Bey Tekkesi Şeyhi Bedreddinzade Şeyh Ahmet Fazıl Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Kütahya Medresesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek Kara Mustafa Paşa Medresesi’nde bilgisini geliştirmiş ve müderrislik icazeti almıştır. Bir süre de Hukuk Mektebine devam etti ise de bitiremeden memleketine dönmüştür. Milli Mücadele sırasında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde yararlı hizmetlerde bulundu. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında Kütahya’da depo edilen silah ve malzemenin savaş sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi hükümlerinin uygulanması sırasında İngilizler ele geçirmeden, ulusal direnişe katılan kuvvetlere dağıtılmasını saglamıştır. Milli teşkilat kurulduktan sonra bu cephaneden faydalanılmıştır. Şeyh Seyfi Aydın, Sivas Kongresi’ne Kütahya Delegesi olarak katılmıştır. Seyfi Efendi, Kütahya Belediye Başkanı iken TBMM’nin Birinci Döneminde Kütahya Milletvekili olarak seçilmiştir. 23 Nisan 1920 günü Meclisin açılısında hazır bulunmuştur. Büyük Millet Meclisi’nde, Şer’iye ve Evkaf Komisyonu, İrşat, Dilekçe, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonlarında çalıştı. II. Dönemde Meclisteki yerini korudu. Dönem içinde hastalanarak, izinle ayrılması nedeniyle etkinliği kalmadı. Kütahya’da 15 Nisan 1925 tarihinde vefat etmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Seyfi Efendi’nin kızı ve oğluna, 25 Haziran 1927 tarihinde Vatani Hizmet Aylığı bağlanmıştır. Seyfi Aydın, Mecliste Şeyh Seyfi Efendi olarak anılırdı. (5)

ana sayfa