GERİ
ANA SAYFA
 
 
TBMM 1. DÖNEM KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ
 
 
RAGIB BEY
 
 

            Mehmet Ragıp (SOYSAL) Bey, TBMM’ne İstanbul Meclisi Mebusanı’ndan gelenler arasındadır. 1881 yılında Uşak’ta doğmuştur. Hocazade Hasan Hilmi Efendi’nin ogludur. İlk ve orta öğrenimini Uşak Sıbyan Mektebi ve Rüştiyesi’nde okuyan Ragıp Bey, 1895 yılında orta öğrenimini tamamladıktan sonra ayrıca altı yıl özel öğrenim görmüştür. Yerel bazı memuriyetlerde bulunmakla beraber genel olarak ticaretle meşgul olmuştur. 1914-1918 yılları arasında Uşak Medresesi’nde Tarih Öğretmenliği yapmıştır. 1918’den sonra tekrar ticaretle uğraşmaya devam etmiştir. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin son dönemi için 24 Aralık 1919 tarihinde yapılan seçimlerde Kütahya Milletvekili seçilmiştir. 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgali üzerine firar ederek Heyeti Temsiliye’nin çağrısı üzerine Ankara’ya gelmiş ve TBMM’ne katılmıştır. Ragıp Bey, 23 Nisan 1920 günü TBMM’nin açılısında hazır bulunmuştur. Ragıp Bey, Meclis’te, İçişleri, Program, Milli Eğitim, Anayasa, İçtüzük ve İktisat Komisyonlarında çalışmıştır. 9 Aralık 1920’de Divan Kâtipliği’ne seçilmiştir. Bu görevi, II. Toplantı Yılında da sürdürmüştür.  II. ve III. dönemlerde de Kütahya’dan Milletvekili seçilerek yasama görevini 5 Mart 1931 tarihine kadar sürdürmüştür. Milletvekilliği sona erince Ankara’ya yerleşerek ticaret ile uğraşısını sürdürmüştür. 25 Kasım 1947 tarihinde vefat eden Ragıp Bey, evli ve dört çocuk babası idi. (5)

 

ana sayfa