GERİ
ANA SAYFA
 
 
TBMM 1. DÖNEM KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ
 
 
CEVDET BEY
 
 

            Mehmet Ali Cevdet Barlas (veya Izrab), 1891 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Abdülkadir Bey’in oğludur. İlk ve orta ögrenimini Gaziantep Rüştiyesi ve Amerikan Koleji’nde tamamlamıştır. 1910 yılında İstanbul Sultanisi’nden mezun olduktan sonra Devletçe açılan sınavı kazanarak Fransa’ya gönderilmiştir. Paris’te “Ecole Turmal Superieur” Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirmiştir. Ayrıca Fransızca tez yazarak “mekteplerde bedeni terbiye” konusunda ihtisas sahibi olmuştur. Yurda dönüşünde 15 Kasım 1913 tarihinde Konya Sultanisi ilk kısım öğretmenliğine atanmıştır. 24 Mart 1914 tarihinde Konya Öğretmen Okulu Müdür Yardımcılığı, 20 Eylül 1915 tarihinde ise Kütahya Öğretmen Okulu Müdürlüğü görevlerine atanmıştır. 24 Mayıs 1919’da Damat Ferit Hükümeti’nin Milli Eğitim Bakanı olan Ali Kemal Bey tarafından, Milliyetçi olduğu için görevine son verilmiştir. 22 Ocak 1920 tarihinde Temsil Heyeti tarafından Kütahya Sultanisi Fransızca öğretmenliğine getirilmiştir. Bu görevde iken TBMM’nin I. Dönemi için yapılan seçimlerde Kütahya Milletvekili olmuştur. 23 Nisan 1920 günü Meclisin açılısında hazır bulunmuş ve en genç üye olarak, Başkanlık Divanı’na Geçici Katip Üye olarak seçilmiştir. Ayrıca Tutanakları İnceleme Komisyonu’nda görev almıştır. 25 Nisan’da Divan Katipliği görevine asaleten seçilmiştir. Cevdet Bey, ayrıca Milli Eğitim, Dışişleri ve Anayasa Komisyonları’nda çalışmıştır. II. Toplantı Yılı’nda Milli Eğitim Komisyonu’nun önce kâtipliğini sonra da sözcülüğünü yapmıştır. 4 Aralık 1920 tarihinde Meclis tarafından Ankara İstiklal Mahkemesi Üyeliği’ne seçilmiştir.  Cevdet Bey, II. ve III. dönemlerde yine Kütahya’dan seçilerek milletvekilliği görevini sürdürmüştür. 4 Mayıs 1931 tarihinde Meclis’ten ayrılınca, öğretmenlik görevine dönmüştür. 1931-1933 yılları arasında Kütahya Ortaokulu’nda ve Lisesi’nde Fransızca Öğretmenliği yapmıştır. 13 Aralık 1933 tarihinde Yozgat Maarif Müdürlüğü’ne atanmıştır. 13 Şubat 1934’te Adana Lisesi, 1 Eylül 1936’da İstanbul Erkek Ögretmen Okulu, 2 Ekim 1938’de Erenköy Kız Lisesi Fransızca Öğretmenliği görevlerini yapmıştır. Son görevi Çamlıca Kız Lisesi Müdürlüğü ve Fransızca Öğretmenliğidir. Bu görevinden 24 Temmuz 1951 tarihinde emekliye ayrılmış, sonraki yıllarını sağlık durumunun iyi olmaması nedeniyle evinde geçirmiştir. Cevdet Bey, 18 Ocak 1960 günü, İstanbul’da vefat etmiştir. Evli olup bir çocuk babasıdır. (3)

ana sayfa