GERİ
ANA SAYFA
 
 
TBMM 1. DÖNEM KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ
 
 
CEMİL BEY
 
 

            Yusuf Cemil Altay, 1868 yılında İzmir’ in Kınık İlçesi’ nde doğmuştur. Bergama eşrafından Halil Kamil Efendi’nin ve Ayşe Hanım’ın oğludur. İlköğrenimini yaptığı mahalle mektebinden sonra bir süre Medrese’ye devam ederek dini bilgiler ve Arapça öğrenmeye çalıştı. Genç yaşta Anne ve Babasını kaybetmesi üzerine onlardan kalan mallar sayesinde zengin ve rahat bir yaşantı sürerken kefil olduğu kişilerin iflası, taşınmaz mallarının ellerinden çıkmasına yol açtı. Bu sırada askere alınarak Simav Redif Taburu’na katıldı. Taburu ile Birinci Dünya Savası’nın Yemen Harekâtında ve daha sonra 1897 Türk-Yunan Savaşı’nda Dömeke Meydan Savaşı’nda vatan hizmetinde bulundu. Taburu Simav’a döndükten birkaç yıl sonra askerlikten çekilerek ticaret hayatına atılmış ve maddi durumunu düzeltmiştir. 1900 yılından itibaren Simav’a yerleşerek, orada çalışmasını sürdürmüştür. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ile İttihat ve Terakki Fırkası’nda yer alarak politikaya girmiş ve partinin İlçe Yerel Yönetimi’nde etkili olmaya başlamıştır. 1913’de İttihat ve Terakki Fırkası’nın Kütahya Genel Meclisi’ne üye seçilince Simav’dan ayrılmış ve ticaret hayatına Kütahya’da devam etmiştir. Milli Mücadele’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde ulusal direnişe katılmıştır. TBMM’nin Birinci Dönemi’nde Kütahya Milletvekili seçilerek, 23 Nisan 1920 günü Meclis’in açılısında hazır bulunmuştur. Meclis’te Maliye, Mali Kanunlar, Dışişleri ve Dilekçe Komisyonlarında çalışmıştır. Birinci toplantı yılında Tasarı Komisyonu’nun kâtipliğini yapmıştır. 1922’de Müdafaa-i Hukuk Grubu’ndan istifa etti ise de muhalefeti oluşturan II. Grup içinde yer almamıştır. Dönem sonunda Meclis’ten ayrıldıktan sonra Kütahya’daki menkul ve gayrimenkul malları Yunan işgali sırasında yağmaya ugradığı için Ankara’da bir dükkân açarak ticarete devam etti. 1901 tarihinde evlenen Cemil Bey’in, Muhasin ve Suavi adlarında iki erkek, Sabahat adında bir kız çocuğu vardır. 9 Mart 1925 tarihinde Ankara’da vefat etmiş, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilmiştir. (2)

ana sayfa