SOYAĞACI çıkarmak ilk bakışta faydasız ya da zaman kaybı gibi görünse de araştırmacılığı arttırmak, okuma ve bilgi edinme kabiliyetini geliştirmek, kültürel ve soysal yanı arttırmak ve akrabalarla yakın ilişkiler kurmak gibi daha pek çok yararları vardır.

 

      Ben SOYAĞACI yapımında şema kullanmayı ve kendi kuşağımın üç kuşak öncesinden başlamayı tercih ettim. Doğum tarihlerine göre, otuzar yıllık zaman dilimleri arasında altı kuşak belirledim. Kuşak; yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireylerin topluluğudur. Bu durumda tarihöncesi Taş Çağından itibaren, yani 12.500 yıl öncesinden günümüze kadar yaklaşık 500 kuşak geçmiştir herhalde. Taş Çağını başlangıç alırsak 1.Kuşak dediğim, aslında 501.Kuşaktır. Yani bizden 500 kuşak önce yaşayan dedelerimiz, taş çağında yaşamış olmalıdırlar.

 

     Zaman ilerledikçe, gelecekteki kuşaklarda da evlilikler ve doğumlar sürecek, soy kuşakları artmaya devam edecektir. SOYAĞAÇLARI birbirlerine bağlanacak ve internet ağı gibi, SOYAGI yumağı daha da büyüyecektir. Belki gelecekte gelişmiş yazılım programlarıyla DÜNYA SOYAĞI yapılabilecektir.

 

 

SOYAĞACI NASIL ÇIKARILIR?

 

      Günümüzde tarih bilincinin gelişmesi, tarihi kişilerin popüler hale gelmesi,   küresellleşmeyle beraber bireyselliğin  ön plana çıkması, soyuna ilgi duyan ve bu konularda araştırmalar yapmak isteyenlerin sayısını gün geçtikçe artırmıştır. SOYAĞACI (secere) denilen bu çalışmalarda çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.  

 

      SOYAĞACI genellikle bir ağaç şeklinde gösterilir. Bir sonraki kuşaklar bir öncekilerin dalı ve meyvesi sayıldığından bu ismi almıştır. Soy araştırmacısı bu ağacı resmederken bu günden başlayarak ulaşabildiği kadar geriye doğru gider, zamanla yeni bulgularla eklemeler yapar ve ağaç şekillenmeye başlar.

 

      Ne yazık ki toplumumuzda SOYAĞACI yazma geleneği yok denecek kadar azdır. Geçmişimizle çok övünürüz ama onun ne olduğunu pek bilmeyiz. Bunun en önemli nedeni yazılı değil sözlü tarih geleneğin hâkim olmasıdır. Ayrıca göçler, savaşlar ve salgın hastalıklar da nesiller arası kopukluklara sebep olmuş kültürel aktarımı kesintiye uğratmıştır.

1.KUŞAK SOYAĞACI ÖRNEĞİ
2.KUŞAK SOYAĞACI ÖRNEĞİ
3.KUŞAK SOYAĞI ÖRNEĞİ
4.KUŞAK SOYAĞI ÖRNEĞİ
5.KUŞAK SOYAĞI ÖRNEĞİ