KÜTAHYA TALEBE YURDU

1960'lı Yıllarda İstanbul'daki Yuvamız

 
  Cengiz ÇETİNTAŞ   cengizcetintas@outlook.com
 

YURDUMUZ, YUVAMIZ

          1960'lı yıllarda lise mezunu olup üniversiteye kaydolmak için İstanbul'un yolunu tutan bizler, Laleli-Aksaray-Yenikapı üçgeninin ortasındaki Langa semtinde, Kızıltaş Sokak üzerindeki Kütahya İlinden Yetişenler Derneği'ne (KİYD) ait Kütahya Talebe Yurdu'na sığınmıştık. Orası yüksek öğrenim hayatımız boyunca bize bir yuva oldu ve biz o yuvayı o tarihte hazır bulduk. Ancak 1950'li yıllarda İstanbul'un yolunu tutan ağabeylerimiz kendilerine hazır bir yuva bulamamışlardı. Onlar didinmişler, çabalamışlar ve bin bir güçlüğe katlanarak bu yuvayı bize devretmişlerdir.

          1950'li yılların başında İstanbul'a okumaya giden ağabeylerimizden Mustafa Peçen ve Zeki Özker ile birlikte toplam Kütahyalı öğrenci sayısı elli civarında imiş. Her biri ne yapacaklarını bilmez bir durumda sağa sola dağılmışlar ve kalacak bir yer bulmuşlar ve çok zorluklar çekmişler. Birçok ilin yurdu varken Kütahya'nın bir yurdu neden olmasın, mutlaka biz de yurt açalım diye bir karar vermişler. Daha önce mezun olup avukatlığa başlayan Cevdet Dayıoğlu ile birlikte toplantılar yapmışlar. Halka genişleyerek diğer fakültelerdeki Kütahyalıların da katılımı ile kırk, elli kişiye ulaşmış. Yaptıkları toplantılarda yurt yaptırabilmek için bir dernek kurmak hususunda fikir birliğine varmışlar.
Bu karara vardıktan sonra İstanbul'daki Kütahyalıların listesini çıkartmışlar. Böylece dernek müteşebbis heyeti belli olmuş. Halit Arıoğul (İnşaat Mühendisi, Arı İnşaat Şirketi sahibi), Dr. Ferruh Ergene  (Eyüp Dispanseri Başhekimi), Abdullah Büyüköğüt  (Beykoz Deri Fabrikası, Kimya Mühendisi), Mustafa Arıkök (İstiklal Caddesi Azim Çini Mağazası yöneticisi), Prof. Dr. Oktay Aslanapa (Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Öğretim Üyesi), Mustafa Peçen (Hukuk Fakültesi Öğrencisi), Zeki Özker (Hukuk Fakültesi Öğrencisi) Kütahya İlinden Yetişenler Derneğini kurmuşlar.

          Yaptıkları ilk iş, 3 Mayıs 1952 günü Beyoğlu Tokatlıyan (Konak) Otelinde Kütahya Çini Gecesi düzenlemek olmuş. Gece çok büyük bir katılımla, bütün beklentilerin üstünde son derece coşkulu ve muhteşem sonuçlanmış. O tarihten itibaren sık sık tekrarlanan bu etkinlik ilerisi için önemli bir gelir kaynağı olmuş.

          Gecelerden elde ettikleri gelirlerle Fatih semtinde tek katlı bir ev kiralamışlar ve beş altı kişi pansiyon gibi orada kalmışlar. Daha sonra Çarşıkapı'dan Yenikapı'ya inen Azak Yokuşunda üç katlı ahşap kullanılabilir durumdaki bir konağı kiralamışlar. Bu yurt binası bir süreliğine elli civarındaki Kütahyalı öğrencilere hizmet vermiş.

          Yeni yurt için arsa alma çalışmalarına tabi önce arsa aramakla başlamışlar. Aksaray Katip Kasım Mahallesi Kızıltaş Sokaktaki arsayı bulmuşlar. Belediyeye ait olan bu arsanın satın alınabilmesi bizim için çok uzun ve yorucu çaba sarf etmişler. Nihayet İstanbul Belediyesi ile Kütahya Özel İdaresi arasında satış gerçekleşmiş. Arsa bedeli olan on dört bin liranın az bir miktarı dernek kasasından olmak üzere gerisini Halit Arıoğul tamamlayarak para ödenip arsa Kütahya Özel İdaresi adına tescil edilmiş. 1962 yılında o zaman Kütahya Valisi olan cesaret ve çalışkanlığı ile ünlü merhum Ertuğrul Süer'in çabalarıyla yurt binasının temel atılmış. Arsanın alınmasından sonra vilayet bütçesinin yetersizliği sebebiyle yurt inşaatına para ayrılamıyormuş. Valinin girişimi ile derneğin satın aldığı büyük arsanın yarısı Kütahya Özel idaresi tarafından satılmış. Elde edilen para ile geri kalan yarısına yurt inşasına başlanılmış. Dört katlı yurt binasının üç katı yapılmış son katında parasızlık yüzünden inşaat durdurulmuş. İnşaatın tamamlanması için o zaman İstanbul’da tuğla fabrikası bulunan merhum Talat Çini tuğlasını vermiş. Halit Arıoğul para yardımı yapmış. Böylece binanın son katını ve çatısını dernek yaptırarak inşaat tamamlanmış.

          İşte bizler, 1960'lı yılların Kütahyalı üniversite öğrencileri Kütahya İlinden Yetişenler Derneğinin Kütahya Talebe Yurdunu İstanbul'a gittiğimizde hazır bulduk. Bu bina öğrenim süremiz boyunca bize sımsıcak bir yuva oldu. Nur içinde yatsınlar emeği geçen tüm büyüklerimiz.

 

 

 

GERİ