Cengiz ÇETİNTAŞ   cencetintas@gmail.com     

 

 

100. YILINDA KÜTAHYA LİSESİ ÖĞRETMENLERİ
 
  ARAMIZDAN AYRILAN ÖĞRETMENLERİMİZ 1
     
  MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARI 1
     
  TÜRKÇE, T.DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİ 1
     
  SOSYAL BİLİMLER ÖĞRETMENLERİ (Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sos.B.) 1
     
  MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ 1
     
  FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİ (Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi) 1
     
  YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİ 1
     
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ 1
     
  BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ 1
     
  GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİ (Resim, Müzik, Ev Ekonomisi) 1
     
  PERSONEL 1
 

            Bu web sitesinin her hakkı Cengiz Çetintaş'a aittir. Bilgiler kaynak gösterilmek koşuluyla email, fotokopi vb yoluyla                 gönderilebilinir veya çoğaltılabilinir. Sosyal medyada kaynak gösterilmek veya link verilmek koşuluyla paylaşılabilinir.                Ancak bilgilerin tümü kitap veya benzer şekillerde yayımlanamaz.