Cengiz ÇETİNTAŞ   cencetintas@gmail.com     
 
(Program Seçiniz)
 

 

ÖNSÖZ

      1980’li yıllarda, Kütahya Ticaret Lisesi’nde öğretmen iken, İl çapında Turizm Haftası Programını düzenleme görevi birkaç yıl Okulumuza verilmişti. O yıllarda turizm de, çevre de yeni yeni kamuoyunun ilgisini çekmeye başlamıştı. Coğrafya Öğretmeni olmam nedeniyle bu konularla daha öğrencilik yıllarımda ilgileniyordum. Düşündüm. Ne yapmalıydım da, turizmin iyi ve temiz bir çevrede gelişebileceğini, öğrencilerime ve yetişkinlere anlatmalıydım?
      Türkiye Haritasını önüme aldım.  Önemli doğal ve kültürel varlıklarımızın neler olduğunu belirledim. Sistematik bir sıra takip etmeden, doğudan batıya, kuzeyden güneye, bu yerlerin durumunu ve çevresel sorunlarını metin haline getirdim. Bu metni tekdüze bir konuşma ile bir salonda seyircilere okumak, boşuna havanda su dövmektir. Hiç kimsenin ilgisini çekmez. Hele konuşma biraz da uzunsa, iyi bir uyku ilacı olur. O yıllarda görsel araç olarak sadece projeksiyon makinesi ve tepegöz cihazı vardı. Bunun için çok uzun bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Anlatacağın yerlere gidecek, dia fotoğrafları çekecek, onları film laboratuarında banyo ile dia filmi haline getirttirecek ve sonra kullanacaksın. Ya da gazete ve dergilerden bu yerlerle ilgili resimleri kesecek ve tepegöz de göstereceksin. Ben ikinci yolu seçtim ve hazırlandım. Sahnedeki kürsüde bir masa lambası yardımıyla metinleri okuyorum. Salon ve sahne karanlık. Bir öğretmen arkadaşım da önceden hazırladığım resim, şekil ve haritaları tepegözle sahnedeki beyaz perdeye aktarıyordu. Bu gösteriler her yıl değiştirilerek birkaç yıl sürdü. Başta Vali olmak üzere resmi ve özel kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler bu sunumları izlediler. O yıllarda çevreye rağmen turizmin ve hatta yaşam kalitesinin gelişemeyeceği olgusu kamuoyunun dikkatine sunuldu.
      Yıllar geçti. 2012 yılına gelindiğinde, kişisel web sitemi hazırlarken, kütüphanemin üst rafında otuz yıl önce hazırladığım bu sunumun notlarını ve resimlerini buldum. Aradan yıllar geçtiği için, tepegöz cihazı tarihe karışmıştı. Onun yerine neler kullanılmaya başlamıştı, neler? Bilgisayar, yazılım programları, internet vb. kullanarak sunumu tekrar hazırlamaya karar verdim. Bu defa hedef kitlem, sadece karanlık salondaki yüz, yüz elli kişi değil, internet kullanan milyonlar olacaktı. Önce sunum metnini aslına sadık kalarak yeniden yazdım. Sonra internetten, ele aldığım yerlerle ilgili fotoğraf, uydu görüntüsü, şekil vb dokümanları buldum ve kullandım. Ayrıca yıllar boyu çektiğim fotoğrafları, tarayıcıdan bilgisayara aktardım. Sunu yazılım programı ile “Doğal ve Kültürel Miras” sunumumu yeniden hazırladım. Umarım, Ülkemizdeki çevre sorunlarının çözümüne biraz olsun katkı sunabilirim, doğa ve tarih bilincinin gelişmesine yardımcı olabilirim. Doğal ve kültürel varlıklar hepimizindir. Hepimiz içinde ben de varım, siz de varsınız, onlar da var. Bana ve size ait olan bu yerleri tanımak, bilmek ve bilmenin de ötesinde buraların korunmasını, temiz tutulmasını ve gelecek nesillerin de yararlanmalarını istemek hakkımızdır. Onlar da böyle düşünmelidirler.

                                                                                                                               Eskişehir, 14 Şubat 2012
                                                                                                                               Cengiz ÇETİNTAŞ

 

 
        1       ÇIKIŞ
 
 
          Bu websitesinin her hakkı Cengiz Çetintaş'a aittir. Bilgiler kaynak gösterilmek koşuluyla email, fotokopi vb yoluyla gönderilebilinir veya çoğaltılabilinir. Sosyal medyada kaynak gösterilmek veya link verilmek koşuluyla paylaşılabilinir. Ancak bilgilerin tümü kitap veya benzer şekillerde  yayımlanamaz.